Khởi công nhà máy điện rác tại tỉnh Hậu Giang
Điện sạch hút đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân